Disco 4Girls 5.–12. kl.

„Disco 4Girls” – tās ir jaunas interaktīvās burtnīcas! Tajās ir interesants izglītojošs saturs, domāts tikai meitenēm, un tehnoloģiskās inovācijas.

Disco 4Girls

Disco 4Girls

Disco 4Girls

Disco 4Girls