Disco 4Guys 5.–12. kl.

„Disco 4Guys” – tās ir jaunas interaktīvās burtnīcas! Tajās ir interesants izglītojošs saturs, domāts tikai zēniem, un tehnoloģiskās inovācijas.

Disco 4Guys

Disco 4Guys

Disco 4Guys

Disco 4Guys